ARBEIDSTRENING

Hjerte for Sandnes ønsker å hjelpe mennesker til en meningsfull hverdag. For noen betyr det å ha ulike aktiviteter å gå til, mens andre trenger hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi kan derfor tilby arbeidspraksis i Hjerte for Sandnes. Vi har nå flere kandidater hos oss. Disse jobber med webdesign, diverse kontorarbeid, storkjøkken, og på Hjertelageret. Det er også planer om utvidelse til egen avdeling for tekstil og redesign.


Ann Merete.jpg

Her er en av våre praksiskandidater:

Ann Merete var lenge medarbeider i Hjertelageret, men så åpnet det seg en mulighet for praksisplass i Hjerte for Sandnes. Ann Merete lager middag på hjertelageret hver tirsdag, og organiserer pakking av matposer og rydding på lageret.