FAMILIEKONTAKTEN

Familiekontakten2.jpg

Familiekontakten dagtreff

Åpner fra og med 6. november 2019.

Annenhver onsdag klokka 10-13 .

I Erlings Skjalgsonsgate 13, Sandnes.


Familiekontakten er et flerkulturelt og sosialt møtested for barnefamilier med barn mellom 0 – 12 år.  Vi ønsker å være en brobygger mellom mennesker fra ulike kulturer, religioner og sosial bakgrunn. Vårt dagtilbud retter seg mot foreldre som trenger et nettverk, og ønsker å samtale med andre foreldre og fagpersoner om foreldrerollen, barneoppdragelse og andre temaer som omhandler familielivet. Vi samles rundt lunsjbordet klokka 11.30, etterfulgt av samtaler rundt aktuelle temaer. 

Velkommen!

Erling Skjalgssonsgt. 13, Sandnes.

FORELDREKURS

Hver vår arrangerer vi foreldrekurs, i samarbeid med Kreativ Barnehage.

Info om neste kurs kommer.