Hjertebank

Hjertebank er et rusfritt møtested

Hver torsdag mellom kl 18-21 vil det være sosialt samvær med mat, bowling, film og spill etc for de som ønsker noe å gjøre på ettermiddagen og savner et nettverk. Det blir også mat og tur/topptur annenhver lørdag (partallsuker) kl. 12-16. Oppmøtested er Eidsvollgata 20, 4319 Sandnes. (Klippen). Velkommen!