Hjertebank

Hjertebank er et rusfritt møtested

Hver 2. og 4. torsdag i måneden mellom kl 18-21 vil det være sosialt samvær med mat, bowling, film og spill etc for de som ønsker noe å gjøre på ettermiddagen og savner et nettverk. Oppmøtested er Erling Skjalgsonsgate 13, 4307 Sandnes. (NO 13). Velkommen!