Her kan du melde deg på julekvelden:

https://www.checkin.no/event/20732/julekveld-18-og-19-desember

Initiativ

Vi hører stadig om katastrofer, krig og mennesker i nød. Det finnes så mange behov, så mange som trenger hjelp. Ofte kan vi føle oss maktesløse og handlingslammet. Sammen kan vi motivere hverandre til å ta initiativ

I Norge sitter vi med et spesielt ansvar for å hjelpe fattige og vanskeligstilte rundt omkring i verden; absolutt! Men også her, i vår egen by, og nettopp her, ønsker vi å løfte fram initiativ, kreativitet, vilje til å hjelpe. 

Hjerte for Sandnes handler om å ta initiativ. Gjøre byen til en bedre by å bo i. Ikke bare for de velstående og de som lykkes. For alle! For rusavhengige, for innvandrere, for enslige, for oss alle. 

Bli med! Ta initiativ!

Hvem er vi?

Klippen Sandnes starter en uavhengig organisasjon som heter Hjerte for Sandnes. Denne organisasjonen ønsker å ha en bred profil hvor alle typer organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan engasjere seg i å gjøre byen bedre å bo i. Penger som samles inn skal ikke benyttes til Klippens øvrige arbeid.

Matsentralen

Hjerte for Sandnes er med i et samarbeid om Matsentralen Rogaland, vi gleder oss til å være med å bidra til mindre matsvinn og samtidig få være en hjelp til de som trenger det!