ALLE KAN BIDRA

Med ditt bidrag kan vi hjelpe
enda flere!

Hjerte for Sandnes har mange spennende prosjekter som vi svært gjerne ønsker å realisere. Et av våre første prosjekter er allerede i full gang.

I Erling Skjalgssonsgate ligger det et bygg som i en årrekke har blitt brukt som et tilbud for rusmisbrukere og vanskeligstilte. Hjerte for Sandnes ønsker å bidra til en oppgradering av dette bygget.

Det er blandt annet planer om å utvide tilbudet med ettervernsarbeid, norskkurs, treffpunkt for ensomme og utdeling av mat og klær.