ALLE KAN BIDRA

Med ditt bidrag kan vi hjelpe
enda flere!

Hjerte for Sandnes har mange spennende prosjekter som vi svært gjerne ønsker å realisere. Et av våre første prosjekter er allerede i full gang.

I Erling Skjalgssonsgate ligger det et bygg som i en årrekke har blitt brukt som et tilbud for rusmisbrukere og vanskeligstilte. Hjerte for Sandnes ønsker å bidra til en oppgradering av dette bygget. Vi samlet inn en god del midler i 2015 og i 2016 ble 1.etasje ferdigstilt. Vi håper også å få ferdigstilt underetasjen og 2.etasjen etter hvert som vi får midler til dette.

Her er en liten smakebit på prossessen med å få ferdig 1.etasje.

Vi ønsker å utvide tilbudet vårt med norskkurs og arrangere turer slik at det er lettere for spesielt ensomme mennesker å få et nettverk.  I tillegg er vi godt i gang med både mat- og klesutdeling. Men det er enda utfordringer vi jobber med som transport ved turer og mathenting.