testamentariske gaver

Om du ønsker det, kan du i ditt testamente øremerke deler av arven din til Hjerte for Sandnes. Da kan du hjelpe oss i arbeidet  med å gjøre Sandnes til en bedre by for alle menneskene som bor her.

Arveloven
Ifølge arveloven er hovedregelen at dine nærmeste pårørende arver alt. Hvis du ikke har slektninger og ikke har utstedt testamente, vil arven tilfalle staten. Ønsker du at andre skal få del i arven, må dette bli nedfelt i et testamente. Du har på denne måten mulighet til å gi din støtte til en organisasjon som har betydd noe for deg og som driver et arbeid du har tro på. 2/3 av arv er pliktdelsarv som skal gå til livsarvinger. Resten kan man forvalte etter eget ønske. Det må spesifiseres nøye hvem som skal tilgodeses, og to personer som ikke er i familie med deg skal skrive under på testamentet.

Ifølge norsk lov må man være fylt 18 år for å opprette testamente. Det er meget viktig at man følger alle kravene som stilles for testamentets gyldighet i Arveloven. Ved at du kontakter advokat eller lensmann, kan det ordnes juridisk riktig.