Arbeidstrening er viktig for mange. Noen står langt ifra arbeidslivet av ulike grunner og har ikke noe å gå til. Hjerte for Sandnes er en fin start på en vei mot å bli trygg på seg selv og tilpasse seg rammer og regler som en vil møte i arbeidslivet. Våre avdelinger og aktiviteter er i dag gode arenaer for arbeidstrening.

Ønsker du informasjon eller info i forhold til arbeidstrening, ta kontakt med

Wenche Lillebø her.

ARBEIDSTRENING

VEIEN TILBAKE

© 2022 by Hjerte for Sandnes. Created by Skaperhjerte.