ÅPNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10:00-12:00

ERLING SKJALGSONS GATE 13

ASFALT er et gatemagasin som selges av mennesker med ruserfaring, og som er i en vanskelig livssituasjon. Selgerne kjøper bladet for 50 kr og selger det videre for 100 kr. Mellomlegget beholder selgeren som lønn.

Gjennom ASFALT ønsker vi å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å gi et fotfeste, økt selvbilde og livskvalitet, og som gjør at en kan føle seg som en del av noe større. Vi ønsker å skape forståelse og dialog mellom ulike sosiale grupperinger, og samtidig bidra til å rive ned en del av samfunnets fordommer.

Vi gleder oss over å kunne gjøre byen til en bedre plass å bo i for alle. Ta godt imot våre selgere!

Ønsker du mer informasjon eller ønsker du å selge Asfalt i Sandnes?

Ta kontakt med Fred-Ole Hansen.

Hjerte for Sandnes driver utsalgsstedet for Gatemagasinet ASFALT i Sandnes.

ASFALT SANDNES

© 2022 by Hjerte for Sandnes. Created by Skaperhjerte.