FRIVILLIGHET

Våre frivillige er ofte mennesker som i utgangspunktet kom for å få hjelp. Dette har ført til at mange ønsker å gi noe tilbake, og har blitt en stor ressurs for andre. Samholdet blant de frivillige er stort og mange kjenner på at de har fått en ny familie. De opplever tilhørighet og mestring, som gjør hverdagen enklere for den enkelte.