MAMMAHJERTET

DAGTREFF ANNENHVER ONSDAG KL 10.00-13.00

HOVEVEIEN 9

Mammahjerte er et flerkulturelt og sosialt møtested for barnefamilier med barn mellom 0 – 12 år. Vi ønsker å være en brobygger mellom mennesker fra ulike kulturer, religioner og sosial bakgrunn. Vårt dagtilbud retter seg mot mammaer som trenger et nettverk, og ønsker å samtale med andre foreldre og fagpersoner om foreldrerollen, barneoppdragelse og andre temaer som omhandler familielivet. Vi møtes til samling rundt tema, spiser en sunn lunsj sammen klokka 11.30 og blir bedre kjent med hverandre.

 

VELKOMMEN!