MANNSTREFF

DAGTREFF ANNENHVER ONSDAG KL 14.00-16.00

HOVEVEIEN 9

I 2021 starter vi opp et treff for menn. Her skaper vi en arena for mannfolk, hvor vi har det sosialt sammen. Mannstreff er et flerkulturelt og sosialt møtested for menn i alle aldre. Vi ønsker å være en brobygger mellom mennesker fra ulike kulturer, religioner og sosial bakgrunn. Vi vil ha fokus på å bli kjent med norsk kultur, arbeidsdeltakelse og språktrening.

VELKOMMEN!

 

Mer informasjon om oppstart kommer.