HVEM ER VI?

Hjerte for Sandnes er en ideell organisasjon som ønsker å ha en bred profil hvor alle typer organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan engasjere seg, og sammen gjøre byen bedre å bo i.

VÅRT HJERTE ER Å MOTVIRKE UTENFORSKAP OG FATTIGDOM

#sammengjørvibyenbedre

Vi hører stadig om katastrofer, krig og mennesker i nød. Det finnes så mange behov, så mange som trenger hjelp. Ofte kan vi føle oss maktesløse og handlingslammet. Sammen kan vi motivere hverandre til å ta initiativ.

I Norge sitter vi med et spesielt ansvar for å hjelpe fattige og vanskeligstilte rundt omkring i verden; absolutt! Men også her, i vår egen by, og nettopp her, ønsker vi å løfte fram initiativ, kreativitet, vilje til å hjelpe. 

Hjerte for Sandnes handler om å ta initiativ. Gjøre byen til en bedre by å bo i. Ikke bare for de velstående og de som lykkes. For alle! For rusavhengige, for innvandrere, for enslige, for oss alle.